Cursusinhoud Where love is deep, much can be accomplished


Foto info : Module 5 "Supervised Teaching " i


Cursusinhoud

De Suzuki fluit opleiding volgt de syllabus van de ESA ( European Suzuki Association) en kent 5 niveaus, de zogn. "levels"
Elk level omvat dezelfde 10 modules, bij een hoger level wordt een extra dimensie toegevoegd.
Er zijn theoretische en praktische modules. Ook wordt er enig schriftelijk werk verlangd ( module 7)

De modules zijn :
1.Suzuki Philosophy
2.Suzuki Instrumental Performance
3.Suzuki Pedagogy
4.Parent Education
5.Supervised Teaching
6.Observations
7.Journal & Assignments
8.Resources & references
9.Workshops & Institutes
10.ESA Exam
ESA Syllabus per level

ESA Syllabus level 1
ESA Syllabus level 2
ESA Syllabus level 3
deel 1 en deel 2
ESA Syllabus level 4
deel 1 en deel 2
ESA Syllabus level 5
deel 1 en deel 2

ESA examens
Een examen omvat 4 onderdelen :
1.Het spelen van het Suzuki repertoire van het bijbehorende level
2.Het geven van een individuele les
3.Een mondeling examen
4.Het ingeleverde schriftelijke werk.

Uitgebreide informatie over alle Suzuki docentenopleidingen is te vinden in de Teacher Training Manual op de ESA website  
www.europeansuzuki.org.

We regret having to ask you to accept but nowadays cookies nor cookie statements cannot be avoided.